Etiket Arşivi ef

DSCP

Temel olarak paket önceliklendirmede kullanılan sınıflar alttaki gibidir. ISP nin desteklemesi ve paket işaretleme yeteneği olan bir modemle paketlerin hangisinin hangi öncelikte olduğunu ISP ye söyleyerek bu paketlerin daha öncelikli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

  • CS (Class Selector)
  • EF (Expedited Forwarding)
  • AFxy (Assured Forwarding)

Class Selector (Sınıf Seçici): Bu aslında DSCP kullanarak IP Precedence uygulanması yöntemi olur. 0-7 arasında öncelik belirler. 0 olma durumu “best effort” (kimin gücü yeterse, veya FIFO) mantığıyla çalışır. Tablodan da dikkat edilirse, sadece ilk üç biti kullanır.
Expedited Forwaring (Hızlandırılmış İletim): Genelde gerçek zamanlı ses paketlerini taşımak için kullanılır. IP Precedence karşılığı, 5’e tekabül eder. Gerçek bir ağda normal şartlar altında verilebilecek en yüksek öncelik değeridir. 6 ve 7 değerleri ise kontrol ve özel ağ protokolleri için kullanılır.
Assured Forwarding (Garantili İletim): Normal trafik içerisinde önceliklendirilmek istenen diğer trafikler için kullanılır. AFxy şeklindeki gösterimde; x harfi, trafiğin sınıfını (1,2,3,4) ifade eder. y harfi ise, drop durumunu (yani cihazın donanımı veya bant genişliği yetmezse, paketin çöpe atılma önceliğini) ifade eder. Drop değeri 1-3 (ikilik olarak: 2,4 ve 5) arasındadır. En düşük değer (1) en iyisidir. İlk önce çöpe atılacak olan paket ise, drop değeri 3 olandır.

dscp